Load and make ready

OM OSS

Tullen & polisens Dynamiska Skytteförening

TPDS är en ideell idrottsförening som bedriver dynamiskt skytte i Skåne. Föreningen bildades sommaren 2020 av, för och med tjänstemän från de brottsbekämpande myndigheterna i Sverige.
Vår strävan och mål är att utveckla den redan goda kamratandan myndigheterna emellan och utveckla vårt skytte genom träning- och tävlingsverksamhet.

Tullen & Polisens Dynamiska Skytteförening är stolt medlem av Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet. Föreningen har även status att skriva ut föreningsintyg på både enhandsvapen och gevär.

Första grundkursen i IPSC gick av stapeln augusti 2020. Efter denna har vi löpande utbildat nya skyttar till denna växande sport. 
Då intresset är väldigt stort kommer platserna till grundkurserna prioriteras till gruppen statliga tjänstemän. Men i mån av plats kan personer utanför denna grupp vara aktuella.

Utöver medlemmar från grundkurserna kommer vi naturligtvis även att ta emot medlemsansökningar från både tjänstemän och civila skyttar som redan innehar giltig IPSC-licens.

Föreningen har antagit och följer Svenska Dynamiska Sportskytteförbundets stadgar. Alla ansökningar granskas utefter dessa och föreningens aktuella förmåga att ta emot nya medlemmar.

Föreningen har två träningstillfällen per vecka på vardera 3h. Skyttet bedrivs på en 300m bana utanför Malmö. 

Are you ready?

"Dynamiskt är någonting kraftfullt och oändligt i sin variationsmöjlighet."


Om sporten

Dynamiskt skytte 

Historia

Grenen har sitt ursprung i USA där man tävlat i grenen sedan 1950-talet, men utövas idag i över 50 länder i hela världen. I Sverige bedrivs dynamiskt skytte i förbundet Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet(tidigareIPSC Sverige).

Officiellt formades det internationella förbundet (IPSC, The International Practical Shooting Confederation) vid International Pistol Conference i Columbia, Missouri i maj 1976. Ett 40-tal deltagare från hela världen var inbjudna att delta på denna konferens för att bestämma formen för IPSC-skyttet. Överste Jeff Cooper (avliden 2007) var den grundande ordförande och är känd som ”The founding father of IPSC”.

Allteftersom IPSC växte skapades även en underliggande administrativ organisation för skjutledare. IROA (International Range Officers Association) skapades för internationella skjutledare och NROI (National Range Officers Association) skapades inom varje region/land. Idag (2008) finns det ett 70-tal länder anslutna till IPSC.


Regler

De avstånd som används är allt från några meter upp till 75–300 meter. Det finns ingen yttre avståndsbegränsning.

De mål som används är poänggraderade tavlor som är fasta eller rörliga. Det finns plåttavlor som reagerar på träff. Det finns strafftavlor som används som ytor som begränsar träffytor på poänggivande tavlor. Skyttet sker från fasta positioner och från områden där skytten kan skjuta under rörelse.

Stationer kallas de deltävlingar som ingår i en tävling. En station kan bestå av 3 eller fler tavlor/plåtmål och byggs på ett sådant sätt att den skall testa skyttens förmåga att skjuta exakt och precist under tidspress. Det är grunden inom IPSC-skytte. Det är påtagligt mycket svårare att snabbt och precist träffa ett mål än att stå still utan tidsbegränsning.

Precision värderas genom poängzoner i målen.

 • Kraft värderas genom bättre poäng på målen. Det finns två grupper, de som har lägre kraft i ammunitionen och kallas Minor och de som har kraftigare laddad ammunition och kallas Major.
 • Snabbhet värderas genom att poängsumman delas med tiden för att få fram en jämförande ”kvot”.

Denna kvot kallas inom IPSC för ”stationsfaktor”. Det är detta värde som avgör vem som vunnit en station, den som har högst stationsfaktor/kvot vinner stationen och ges maximal poäng. De andra ges poäng som motsvarar deras stationsfaktor/stationsvinnarens multiplicerat med stationens maximala poäng.

IPSC har en devis: DVC - Diligentia, Vis, Celeritas (Precision, Kraft, Snabbhet), som speglar de balanserade grundelementen inom

IPSC-skytte/Dynamiskt Skytte.

Discipliner inom dynamiskt skytte

IPSC delas upp i enhandsvapen, gevär, pcc, minirifle och hagelgevär. Vissa av grenarna är sedan uppdelade i olika divisioner som har sina egna regler och föreskrifter för just den inriktningen.


Enhandsvapen

 • Production
 • Production optics
 • Standard 
 • Classic
 • Revolver
 • Open

Gevär

 • Standard
 • Open
 • Manual


Pistol Caliber Carbine (PCC)


Minirifle


Hagelgevär

 • Standard
 • Modified
 • Open
 • Manual


Tävlingar

Det förekommer olika nivåer på tävlingar och krav på internationellt eller nationellt godkännande:

 • Level 1: Lokal tävlingar inom en klubb och som inte behöver godkännas av någon annan än en stationschef med nationell behörighet.
 • Level 2: Nationella tävlingar som medger deltagare från andra klubbar. Denna behöver godkännande av IPSC-Sveriges Range Master-grupp och stationschef med nationell behörighet.
 • Level 3: Internationella tävlingar som är i klass med Svenskt mästerskap eller årligen återkommande större internationella tävlingar. Kräver Range Master och godkända Range Officers/stationschefer.
 • Level 4: Kontinentala tävlingar som Europeiska mästerskap.
 • Level 5: Världsmästerskap.


Källa: WikipediaIpsc.org

Standby.....

"Dynamiskt Skytte bedrivs i fem grenar – enhandsvapen, hagelgevär, gevär, dynamiskt kortdistansgevär (PCC) och miniatyrgevär."


Nationellt

Svenska Dynamiska sportskytteförbundet

Svenska Dynamiska Sportskytteförbundets definition av sporten.


"Dynamiskt är någonting kraftfullt och oändligt i sin variationsmöjlighet. I Dynamiskt Sportskytte får arrangören av en tävling, utifrån skjutbanans förutsättningar för säkert skytte, placera tavlorna på vilket avstånd som helst, i vilka vinklar som helst och kräva vilka skjutställningar som helst. Tavlorna får även vara rörliga, placeras snett, vara skymda eller beskurna för att framstå som mindre. Det gör att varje skytteutmaning alltid blir olik alla andra och oändlig i sin variationsmöjlighet. Det blir Dynamiskt. Det blir den, tycker vi, roligaste och mest utmanande idrotten som finns.


Historia

De första Dynamiska Sportskyttetävlingarna ägde rum i Kalifornien på 1950-talet. Idrotten spred sig snabbt över världen till Australien, Central- och Sydamerika, Afrika och Europa.

International Practical Shooting Confederation (IPSC), bildades officiellt vid Internatonal Pistol Conference som hölls i Columbia, Missouri i maj 1976. 40 deltagare från lika många länder hade bjudits in för att besluta inriktningen för Dynamiskt Sportskytte. Överste Jeff Cooper (1920-2006) var ordförande för konferensen och utnämndes till den första världsordföranden för IPSC.

1977 bildades vårt svenska skytteförbund vilket 1979 upptogs i världsförbundet IPSC och har vuxit sig starkt till dagens Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet.

Utövandet

Dynamiskt Sportskytte är en idrott som kräver mycket av utövaren i form av koncentration, självdisciplin och fokus. Målet är att balansera precision och hastighet till en för skytten optimal kombination.
För att utöva Dynamiskt skytte i Sverige och utomlands så krävs det att man har en giltig IPSC-licens. IPSC-licensen är en förutsättning för att få delta i IPSC tävlingar samt träningar, även i den egna lokala skytteföreningen. En IPSC-licens är det utbildningsbevis man erhåller efter genomgången utbildning med godkänt resultat, man provas både på teori (regelkunskap) och praktiskt (säker vapenhantering) vid en examination.

Måltavlorna är 57 gånger 45 centimeter med tre poängzoner. Den mittersta, svåraste och minsta kallas A-zon och ger 5 poäng per träff.


Dynamiskt Skytte bedrivs i fem grenar – enhandsvapen, hagelgevär, gevär, dynamiskt kortdistansgevär (PCC) och miniatyrgevär.
Enhandsvapen (pistol och revolver) utövas på avstånd upp till 60 meter.
Hagelskytte utövas med hagelgevär på avstånd upp till 90 meter.
Gevärsskytte utövas med gevär på avstånd upp till 350 meter.
Dynamiskt korthållsgevär (PCC)utövas med gevär i kaliber 9 mm på avstånd upp till 100 meter.
Miniatyrgevärsskytteutövas med gevär i kaliber .22LR på avstånd upp till 100 meter."


Unload and show clear

"IPSC har en devis: DVC - Diligentia, Vis, Celeritas (Precision, Kraft, Snabbhet), som speglar de balanserade grundelementen inom

IPSC-skytte/Dynamiskt Skytte."


Hammer down and holster

"TPDS är en ideell idrottsförening som bedriver dynamiskt skytte i Skåne. Föreningen bildades sommaren 2020 av, för och med tjänstemän från de brottsbekämpande myndigheterna i Sverige."

Ansökningar

Förfarande

Ansökan om grundkurs

För dig som inte tidigare ägnat dig åt dynamiskt skytte och önskar att gå grundkurs. Kursen är både teoretisk och praktisk. Teoriprov och praktisk examination kommer genomföras under den två dagar långa utbildningen. Självstudier genomförs hemma innan kursstart. Kursmaterial tillhandahålls genom föreningen.


1.  ansökningsblankett för grundkurs hittas här


Ladda ner följande dokument, fyll i och signera det.2. Fyll i nedanstående formulär för grundkurs


Om ansökningsfönstret är öppet för grundkurs. Så fyller du i formuläret nedan.3. Bifoga ansökningsblankett


Bifoga den signerade blanketten "ansökan om grundkurs".4. Skicka in ansökan


Vi återkommer när styrelsen bestämt vem som gått vidare till grundkurs. Vi kommer ej att spara ansökningar p.g.a. GDPR. Får man ingen plats på nästkommande grundkurs, är man välkommen att söka på nytt igen.


Vi tar ej emot ansökningar via email.

Förfarande

Ansökan om medlemskap

För dig som redan är utbildad skytt och innehaver giltig IPSC-licens utfärdat av Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet. Detta förfarande är för dig som önskar bli medlem i föreningen eller rent av vill byta moderklubb.

OBS: Du måste vara utbildad IPSC-skytt. 


1. Läs stadgar och fyll i  ansökningsblankett


Ladda ner följande dokument, fyll i och signera det. Genom att signera har du läst och därmed godkänt förenings fastställda stadgar.2. Fyll i nedanstående formulär för medlemskap


Om ansökningsfönstret är öppet för medlemsansökningar. Så fyller du i formuläret nedan.3. Bifoga ansökningsblankett


Bifoga den signerade blanketten "ansökan om medlemskap".4. Skicka in ansökan


Vi återkommer när styrelsen granskat och hanterat din ansökan. Beslutet grundas utifrån fastställda stadgar och föreningens aktuella förmåga att ta emot nya medlemmar. Kontakt kommer tas via email eller telefon. Icke kompletta ansökningar kommer ej att hanteras.


Vi tar ej emot ansökningar via email.

double alpha

"Måltavlorna är 57 gånger 45 centimeter med tre poängzoner. Den mittersta, svåraste och minsta kallas A-zon och ger 5 poäng per träff."


Samarbetspartners

Föreningen är alltid öppna för samarbeten som gemensamt kan gynna parterna emellan och som kan föra föreningen och sportens intressen framåt. 

Tveka inte att kontakta oss om ni har ett förslag om samarbete eller sponsorskap.