Nyheter


- 2021-08-20 -
Två nya grundkurser planerade i höst. Föreningen tar nu emot intressenter till dessa grundkurser.

- 2021-04-04 -
Andra grundkursen i IPSC är bokad till den 22-23 maj 2021. Platserna kommer att bestämmas på styrelsemöte senare i april. Antal platser och upplägg bestäms precis som första kursen utifrån det aktuella Covid-19 läget. Alla sökande ombeds följa ansökningsförfarandet här ned och samtliga kommer kontaktas oavsett utgång.

- 2021-03-14 -
Första grundkursen i IPSC är bokad till den 10-11 april 2021. Platserna kommer att bestämmas på styrelsemöte under vecka 11. Antal platser och upplägg bestäms utifrån det aktuella Covid-19 läget. Alla sökande kommer kontaktas oavsett utgång.

- 2021-02-04 -
Grundkurs i IPSC planeras runt mars-april 2021. Covid-19 styr upplägg och tid. TPDS tar nu emot ansökningar till platserna på kursen. Se här nedan medlemsansökning


Vår hemsida är under uppbyggnad och kommer presenteras under hösten 2021


TPDS är en ideell idrottsförening som bedriver dynamiskt skytte i Skåne. Föreningen bildades sommaren 2020 av, för och med tjänstemän från de brottsbekämpande myndigheterna i Sverige.
Vår strävan och mål är att utveckla den redan goda kamratandan myndigheterna emellan och utveckla vårt skytte genom träning- och tävlingsverksamhet.

Tullen & Polisens Dynamiska Skytteförening är stolt medlem av Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet.

Första grundkursen i IPSC gick av stapeln augusti 2020. Efter denna har vi hunnit med en ytterliggare och flera kurser kommer hållas fortlöpande utefter tid och förmåga i föreningen.

Då intresset är väldigt stort kommer platserna till grundkurserna prioriteras till gruppen statliga tjänstemän. Men i mån av plats kan personer utanför denna grupp vara aktuella.

Utöver medlemmar från grundkurserna kommer vi naturligtvis även att ta emot medlemsansökningar från både tjänstemän och civila skyttar som redan innehar giltig IPSC-licens.

Föreningen har antagit och följer Svenska Dynamiska Sportskytteförbundets stadgar. Alla ansökningar granskas utefter dessa och föreningens aktuella förmåga att ta emot nya medlemmar.

Föreningen har två träningstillfällen per vecka på vardera 3h. Skyttet bedrivs på en 300m bana utanför Malmö. Utöver detta har föreningen möjlighet att boka banan när den står tom utan extra kostnad.


Medlemsansökan och intresseanmälan till grundkurs


Så här ansöker du om medlemskap för redan klara IPSC-skyttar

Detta riktar sig till dig som REDAN gått en grundkurs och erhållit en IPSC-licens som fortfarande är giltig.

 1. Ladda ner dokument Medlemsansokan.pdf
 2. Öppna dokumentet med Adobe Acrobat Reader eller liknande
 3. Fyll i dokumentet och skriv ut den för underskrift
 4. Skanna in det underskrivna dokumentet
 5. Skicka dokumentet till ansokningar@tpds.se
 6. Märk mailet med "Medlemsansökan"

Så här ansöker du om en plats på nästa grundkurs i IPSC

Detta riktar sig till dig som INTE har gått en grundkurs och därmed saknar IPSC-licens. Vi kommer kontinuerligt att sprida ut information om nya kurser bland tjänstemännen hos de olika brottsbekämpande myndigheterna. Samt att vi kommer presentera detta på vår hemsida när den nya sidan står klar i vår 2021.

 1. Ladda ner dokument Ansokan_Grundkurs_IPSC.pdf
 2. Öppna dokumentet med Adobe Acrobat Reader eller liknande
 3. Fyll i dokumentet och spara det
 4. Skicka dokumentet till ansokningar@tpds.se
 5. Märk mailet med "Grundkurs"

Vad händer nu?

Alla inkomna ansökningar tas upp på nästkommande styrelsemöte. Dessa ansökningar granskas utifrån föreningens- och SDSSF-stadgar. De som ansökt om en plats på nästa grundkurs och som blivit godkända, blir kontaktade av styrelsen och informerad om exakta kursdatum samt annan nyttig information inför kursen. Är man redan godkänd IPSC-skytt med giltig licens och går vidare. Så tar någon i styrelsen kontakt med denne och välkomnar den till föreningen.

Sökande som av olika anledningar inte gått vidare efter mötet, kommer informeras om detta. Föreningen kommer inte att spara några mail eller upprätta någon turordningslista. Föreningen uppmanar intressenter att helt enkelt söka på nytt igen. Det är begränsade platser till grundkurserna och det totala antalet medlemmar i föreningen skall stå i fas med föreningens förmåga. Tjänstemän från brottsbekämpande myndigheter kommer att prioriteras.

Med vänliga hälsningar / Medlemmarna och styrelsen i Tullen & Polisens Dynamiska Skytteförening


Allmänna frågor hänvisas till info@tpds.se